Helaas, dit pand is verkocht

9244 CG Beetsterzwaag

LET OP!! Bij dit perceel is PRIJS VANAF!!

Dit perceel met opstal zal per vrijwillige verkoop per inschrijving worden verkocht, bestemmingen en verkoopvoorwaarden staan hieronder! Het zal gaan om een vanaf biedingsprocedure, PRIJS VANAF zal zijn € 150.000,--.

Vlaslaan 3 Beetsterzwaag (muziekschool)
Op prachtige locatie gelegen midden in het dorp staat dit vrijstaande gebouw op 1125 m2 eigen grond.

Indeling: voor entree, lange hal, toiletten, keuken, kantoor en 5 lokalen, berging.

Op verdieping: 2 grote ruime zolderbergingen.

Voorzien van: CV HR combi 2010/2011.

Bouwjaar: 1921, bruto oppervlakte begane grond circa: 343 m2.

Mocht u deze woning graag willen bezichtigen dan is daar gelegenheid voor op 25-06-2016 en op 16-07-2016 van 11.00 uur tot 13.00 uur.

Verkoopvoorwaarden inzake inschrijving Vlaslaan 3 te Beetsterzwaag (muziekschool).
De verkoop vindt plaats door middel van een openbare biedingsprocedure.

Bezichtiging
Op 25-06-2016 en 16-07-2016, tussen 11.00 uur en 13.00 uur bestaat voor u de mogelijkheid om het pand te komen bezichtigen.

Biedingsformulier
Het biedingsformulier is verkrijgbaar tijdens voornoemde bezichtigingsdagen, alsmede bij notariskantoor Kooi, gevestigd te Beetsterzwaag, Folkertslân 68.
Om een rechtsgeldige bieding uit te brengen, dient u de volgende gegevens aan te leveren:
• een volledig ingevuld en ondertekend biedingsformulier;
• een kopie van uw geldig legitimatiebewijs (paspoort, rijbewijs of identiteitskaart);
• een duidelijke omschrijving van het doel, i.v.m. de bestemmingswijziging (geadviseerd wordt het doel zo uitvoerig mogelijk te motiveren).
Voornoemde stukken dient u in een gesloten enveloppe met de vermelding "BIEDING VLASLAAN 3 TE BEETSTERZWAAG" in persoon te overhandigen op de hierna te noemen datum.

Bieder
Iedere bieder kan slechts één bieding uitbrengen.

Inleveren en openen biedingen
De biedingen dienen uiterlijk op 22-07-2016 om 11.00 uur te worden ingeleverd, waarna notaris Kooi de enveloppen zal openen tijdens een open bijeenkomst in zalencentrum "De Buorskip" (Vlaslaan 26, 9244 CH Beetsterzwaag). Dit zal op 22-07-2016 om 12.15 uur plaatsvinden.
Het resultaat van de biedingen zal in een proces verbaal worden vastgelegd.

Voorbehoud / gunning
De gemeente is gerechtigd om, indien daartoe naar mening van de gemeente aanleiding bestaat, alsnog af te zien van de voorgenomen verkoop door middel van een biedingsprocedure.
Bij de beoordeling van de binnengekomen biedingsformulieren, zal enerzijds de hoogte van het uitgebrachte bod en anderzijds het door de bieder beoogde gebruiksdoel, alsook de haalbaarheid ervan, van belang zijn.
De gemeente behoudt zich echter met nadruk het recht voor om niet aan de hoogste bieder of in het geheel niet- te gunnen.

Uitslag
Alle deelnemers aan de bieding krijgen binnen dertig (30) werkdagen na 22-07-2016 schriftelijk bericht, waarbij melding zal worden gemaakt welk besluit het college heeft genomen met betrekking tot de ontvangen biedingen.

Koopovereenkomst
Na instemming van het college van Burgemeester & Wethouders zal ten behoeve van de bieder die naar mening van het college de beste bieding heeft gedaan een koopovereenkomst worden opgesteld door notariskantoor Kooi te Beetsterzwaag.
In de koopovereenkomst wordt een waarborgsom dan wel bankgarantie geëist van 10% van de koopsom.
De bieder is verplicht om op verzoek van het college nadere gegevens te overleggen over zijn kredietwaardigheid.
De bieder dient tot 02-09-2016 zijn bod gestand te doen.

Levering en betaling
De levering en betaling van de koopprijs dient uiterlijk plaats te vinden vóór 01-10-2016 of zoveel eerder als tussen partijen wordt overeengekomen.

Bijzondere verkoopvoorwaarden (criteria voor gunning)
• Het zal gaan om een vanaf biedingsprocedure, prijs vanaf zal zijn € 150.000,-
• Huur
In het gebouw dient gedurende een periode van 5 jaar na 30-07-2016 een ruimte beschikbaar te worden gehouden ten behoeve van de huidige gebruikers voor muziekactiviteiten, onder de volgende voorwaarden:
- de ruimte moet voor de huidige gebruikers op werkdagen van 13.00 uur t/m 21.00 uur beschikbaar zijn. (tarief per uur is 5 euro voor 40 m2). (Er dient minimaal 40 m2 beschikbaar te zijn).

• Wijziging bestemming
Indien het pand (al of niet deels) feitelijk wordt gebruikt voor bewoning, dient de koper (of diens rechtsopvolger) de verkoper een extra vergoeding van € 40.000 te betalen. Bij verkoop van het pand moet deze bepaling als kettingbeding worden meegenomen. Indien dit kettingbeding bij nadere verkoop onvoldoende wordt meegenomen is de koper zelf verplicht de extra vergoeding te betalen.

Uitsluiten aansprakelijkheid
De gemeente, notariskantoor Kooi en makelaarskantoor J. Koopmans kunnen niet aansprakelijk worden gehouden voor de juistheid en/of volledigheid van de inhoud van enige door haar al dan niet in het kader van deze biedingsprocedure verstrekte schriftelijke, mondeling of anderszins verstrekte informatie.

Nadere informatie
Indien u nadere informatie wenst te ontvangen, kunt u contact opnemen met makelaar Koopmans, telefonisch bereikbaar op nummer: 0512-381993 of Contactpersoon van gemeente omtrent bestemmingen Vlaslaan 3 te Beetsterzwaag Jl.de Boer, Mobiel 06-25092300, Mail johan.de.boer @opsterland.nl
Makelaar Koopmans zal tevens aanwezig zijn op de bezichtigingsdagen.

Bestemmingsomschrijving:
De huidige bestemming van het perceel is bijzondere doeleinden (niet woning):
1. Gebouwen ten behoeve van:
a. Sociaal-/medische doeleinden
b. Sociaal- culturele doeleinden
c. Doeleinden van sport en recreatie; al dan niet in combinatie met horecafunctie, voor zover ten dienste van en onderschikt aan de onder A tot en met C genoemde functies.
d. Onderwijsdoeleinden
e. Religieuze doeleinden
f. Doeleinden van openbare dienstverlening
g. Bijzondere woonvormen

Niet gevonden wat je zocht? Schrijf u dan vrijblijvend in op onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van ons recentste aanbod.
Schrijf u in
U gebruikt een verouderde browser. Upgrade nu naar een moderne browser om ten volle gebruik te kunnen maken van alle functies van onze site:
Chrome |  FireFox |  Opera |  Safari |  Microsoft Edge
Terug naar boven
Sluit menu Makelaarskantoor J. Koopmans